Landelijke Database Fysiotherapie

Landelijke Database Fysiotherapie

Als vooruitstrevende fysiotherapiepraktijk willen optimale fysiotherapeutische zorg leveren aan onze patiënten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij de behandelgegevens van onze patiënten verzamelen in de Landelijke Database Fysiotherapie. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Deze data kunnen wij gebruiken om onze eigen behandelresultaten te analyseren. Op deze manier werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg.

 

Hoe werkt deze data verzameling?

Als fysiotherapeuten werken wij met een elektronisch patiënten dossier. In uw patiëntendossier staat bijvoorbeeld informatie over uw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen uw fysiotherapeut en uw als patiënt hebben toegang tot dit dossier.

Wanneer u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de Landelijke Database Fysiotherapie gestuurd.

 

Om welke gegevens gaat het?

We verzamelen gegevens over uw fysiotherapeutische behandeling en een beperkt aantal gegevens over
u als patiënt. De volgende gegevens over u en uw behandeling worden in de LDF opgenomen:

  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Postcode;
  • PatientID;
  • Identificatienummer van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent;
  • Behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor u onder behandeling bent, het soort behandeling,
    de tijdsduur van de behandeling en de resultaten).

Uw naam en contactgegevens worden niet doorgestuurd. Uw gegevens worden versleuteld zodat niet meer te zien is wie u bent. Zo beschermen we uw privacy.

Wanneer gegevens kunnen leiden tot identificatie van een patiënt, worden de gegevens versleuteld naar een onomkeerbaar pseudoniem. Daarna wordt de postcode verwijderd en de geboortedatum ingekort tot alleen het geboorte jaar.

 

Meer informatie kunt u vinden in ‘de brief voor patiënten’, in onderstaande link of vraag uw fysiotherapeut:

patientenbrief (kngf.nl)