Vergoedingen

Vergoedingen

Vergoeding Fysiotherapeutische zorg

De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Naast de wettelijke bepalingen van de basisverzekering heeft elke zorgverzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden voor de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Per 1 januari 2015 heeft elke verzekerde een eigen risico van € 385,-. Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Dit geldt voor geconsumeerde zorg welke binnen de basisverzekering valt.

De basisverzekering

In de basisverzekering is opgenomen:

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet-chronische aandoeningen       Max. 18 behandelingen

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening *           Volledige dekking

Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening *                                    Vanaf de 20e behandeling volledige dekking

Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een niet-chronische aandoening                              GEEN DEKKING

een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op “de lijst aandoeningen behorend bij artikel 2.6 2e lid van het besluit zorgverzekeringen” van het ministerie van VWS.

LET OP!! Een Chronische aandoening is dus NIET een langdurende klacht of blessure!!!!

De lijst met aandoeningen is per 2015 beperkt. Kijk hier voor een volledig overzicht. 

De Aanvullende Verzekering (AV)

Elke zorgverzekeringsmaatschappij is vrij om zijn eigen aanvullende polisvoorwaarden op te stellen voor fysiotherapeutische zorg (welke dus niet in de basisverzekering valt). Gezien het grote aantal verzekeringsmaatschappijen en het nog grotere aanbod van polissen is het ondoenlijk hier een goed overzicht van te maken. Dus raadpleeg uw verzekeringspolis of bel uw verzekeringsmaatschappij!!  

Declaraties Fysiotherapeutische behandeling bij Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland

Wij declareren aan het eind van de maand bij alle verzekeringsmaatschappijen. Dit gebeurt geheel elektronisch. Indien wij van de maatschappij een bericht krijgen dat er geen vergoeding plaatsvindt dan zal er door ons een nota naar de betrokken patiënt worden gestuurd. Dit houdt dus in dat de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat er een beperking is (bereikt) in de vergoeding. Wij krijgen als zorgverlener echter niet te horen welke beperking dit is (i.v.m. privacywetgeving). Het is ook hier de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde om deze gegevens te achterhalen en de rekening te voldoen.

De prijslijst met tarieven van SRK is op te vragen bij uw behandelend therapeut. Tevens hangt deze lijst in alle intakeruimtes en de wachtruimte.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan nu een afspraak met ons in.