Hartrevalidatie bij Sport en revalidatiecentrum Kennemerland

Hartrevalidatie bij Sport en Revalidatiecentrum Kennemerland

De hartrevalidatie bij Sport -en Revalidatiecentrum Kennemerland is multidisciplinair samenwerken. Dat houdt in dat verschillende disciplines in de zorg met elkaar samenwerken. Het doel is de zorg van rondom de hartrevalidatie zo goed en doelmatig mogelijk te organiseren. Samen kunnen we meer!
Meestal wordt de hartrevalidatie gegeven in een groep, maar persoonlijke begeleiding is bij ons ook mogelijk.
Hartrevalidatie is o.a. bij de volgende situaties aan te raden:

Hartfalen
Aangeboren hartafwijkingen
Na Dotteren of bypass operaties

SRK CardioZorgplan
Sport en Revalidatiecentrum Kennemerland werkt samen met de cardiologen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Samen met deze specialisten hebben wij een uitgebreid en effectief behandelprogramma ontwikkeld. Door middel van dit hartrevalidatieprogramma, het CardioZorgplan, begeleiden wij u naar een fysiek en mentaal herstel. Het zorgplan kent een drietal varianten. Deze verschillen in zorgzwaarte en tijdsduur. Hoelang de behandeling duurt, is afhankelijk van de ernst van uw klachten. De tijdsduur varieert van 6 tot 16 weken.

Intake gesprek
Mogelijk heeft u tijdens uw ziekenhuisopname al contact gehad met de verpleegkundige van de hartrevalidatie. Zo niet? Dan wordt er binnen twee tot vier weken na ontslag contact met u opgenomen, of nadat u een vervolgbehandeling heeft gehad in een ander ziekenhuis. Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er met u gesproken over uw hartproblemen, uw risicofactoren en uw revalidatiedoelen. Deze doelen (wat u wilt bereiken of verbeteren) worden samen met u bepaald.
Er zijn twee mogelijkheden om te revalideren:
• Poliklinisch in het ziekenhuis (locatie Noord of Hoofddorp). Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering;
• Bij een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt. Informeert u dan wel eerst bij uw ziektekostenverzekering of u de revalidatie buiten het ziekenhuis wel vergoed krijgt.
Tip: vraag vóór het intakegesprek aan uw zorgverzekering of de revalidatie bij een fysiotherapeut bij u in de buurt wordt vergoed. Vermeld aan uw zorgverzekeraar dat er een verwijzing voor hartrevalidatie van een cardioloog voor u is en dat de fysiotherapie voor uw hartrevalidatie is. Wij adviseren u om uw partner of andere naaste bij het intakegesprek mee te nemen.
Fietstest
Vóór de start van de hartrevalidatie krijgt u een inspanningsonderzoek op de fiets. Hiermee wordt bepaald hoeveel inspanning uw hart aan kan. Met deze informatie worden samen met u de revalidatiedoelen bepaald.

De FIT-module, bij een fysiotherapeut bij u in de buurt (1e lijn).
Deze module duurt ongeveer zes weken. U traint twee keer per week één uur. De praktijken werken volgens de richtlijnen aan een eigen programma. U revalideert één op één of in een groep tot maximaal drie personen.

Aan het eind van uw revalidatieperiode krijgt u een evaluatiegesprek met de fysiotherapeut. Hier wordt een eventueel vervolg met u besproken.
Bij de afsluiting van het hartrevalidatie traject wordt u gevraagd om mee te doen aan een PTO
(Patiënt Tevredenheid Onderzoek). Hierin kunt u ons laten weten hoe u de hartrevalidatie heeft ervaren en kunnen wij met uw informatie de hartrevalidatie zo nodig verbeteren.

Vraag voor meer informatie naar Femke Piek of Desi van Roon

https://spaarnegasthuis.nl/specialisme/cardiologie